All Education in Batu Kurau

Sekolah Kebangsaan Kampong Perak

Sekolah Kebangsaan Toh Sajak

Sekolah Kebangsaan Kampung Relang

Sekolah Kebangsaan Kampung Yaman